Vízie a stratégie

/Other/HasilEU/Udr%c5%beitelnost/vize/vize_top.jpg

Vízia spoločnosti ASSA ABLOY je byť svetovou jednotkou a najúspešnejším poskytovateľom celkových riešení otvárania dverí. Program Udržateľného rozvoja zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní tejto vízie

Program Udržateľný rozvoj vymedzuje priority týkajúce sa spoločnosti a životného prostredia. Našim cieľom je znižovanie vplyvu na životné prostredie a využívanie nových príležitostí k zlepšovaniu životného prostredia.

Príklady priorít pri znižovaní nášho dopadu na životné prostredie sú:

  • Optimalizácia spotreby zdrojov a energie
  • Minimalizácia emisií uhlíka
  • Znižovanie spotreby vody a produkcie odpadu
  • Znižovanie vylučovania nebezpečných chemikálií
  • Zlepšovanie ochrany zdravia a bezpečnosti
  • Zlepšovanie udržateľnosti v celom dodávateľskom reťazci

Príklady využívania nových príležitostí k zlepšovaniu životného prostredia sú:

  • Zlepšovanie udržateľnosti rozvoja u našich výrobkov
  • Vytváranie výrobkov, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov
  • Používanie udržateľnosti rozvoja ako súčasť inovačného procesu

Významný pokrok sa dosiahol v roku 2015 v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, kedy bol rozšírený rozsah dodávateľov v našom "auditu pre programu udržateľných dodávateľov". Úspešné sú postupy pre udržanie kvality a riadenia vplyvu na životné prostredie, zavádzané od roku 2010, pričom v súčasnosti je do tohto procesu zaradených už celkom 327 jednotiek.

Pre viac informácií o našej vízii a stratégii navštívte stránku www.assaabloy.com.