Šetrné inovácie

Inovácie sú základom budúceho rastu. Ako svetová jednotka v riešení otvárania dverí sa ASSA ABLOY snaží prinášať inovatívne riešenia kontroly vstupu.

Inovácie sú súčasťou podstaty a histórie spoločnosti ASSA ABLOY. Od roku 2005 ASSA ABLOY zvýšila svoje investície do výskumu a vývoja o 130 percent a počet produktových špecialistov na 1400. Odbyt výrobkov uvedených na trh v posledných troch rokoch predstavuje takmer 30 percent z celkového odbytu, predaj elektromechanických výrobkov, vrátane automatizácie vchodov, sa od roku 2000 zvýšil z 20 na 49 percent odbytu skupiny.

2006 | SEK 28 billion

2016 | SEK 71 billion

 

Mechanické výrobky

 51 %
 28 %
 

Automatizácia vchodov

   26 %
 

Elektromechanické výrobky

 31 %
 18 %
 

Bezpečnostné dveře

 18 %
 28 %

Vďaka tomu sa už druhýkrát ASSA ABLOY dostala na zoznam 100 najinovatívnejších spoločností sveta časopisu Forbes, kedy sa v roku 2013 umiestnila na 78. a v roku 2014 na 93. mieste.

Na základe dvadsaťročných skúseností stojí ASSA ABLOY na čele vývoja bezpečnostného priemyslu, kedy zavádza udržateľné, bezpečné a komfortné riešenie.

Udržateľné výrobky a procesy sú šetrnejšie a účinnejšie pri využívaní zdrojov. ASSA ABLOY je schopná znižovať náklady a tvoriť hodnotu ako pre samotnú skupinu, tak aj pre svojich zákazníkov, pretože urobila z udržateľnosti neoddeliteľnú súčasť vývoja nových produktov.

Zo všetkých síl sa snažíme zabezpečovať, aby novo navrhované výrobky boli energeticky čo najefektívnejšie. Naším cieľom je vyvíjať nové koncepcie výrobkov, ktoré riešia problémy zákazníkov a zároveň im prinášajú pridanú hodnotu tým, že sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Iniciatívy ako Future Lab, čiže Inovačné laboratórium spoločnosti ASSA ABLOY, umožňujú všetkým zúčastneným vzájomnú súčinnosť a diskusiu o bezpečnostných trendoch s odborníkmi a priame ovplyvňovanie vývoja výrobkov.