EPDs & šetrné budovy

Už od roku 2008 sa ASSA ABLOY podieľa na šetrnom a udržateľnom rozvoji priemyslu tým, že sa zapojila do programu o environmentálnom vyhlásení o produkte.

Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) je nezávisle overený a registrovaný dokument obsahujúci transparentné a porovnateľné informácie o vplyve výrobkov na životné prostredie. EPD sú považované za najpresnejšiu formu vyhlásenia environmentálnej vhodnosti a dopadov na životné prostredie. Samotná existencia EPD výrobku neznamená, že je daný produkt ekologický, ale umožňuje zákazníkovi podľa objektívnych dát ekologický výrobok preferovať.

Rýchle fakty o EPD

Od roku 2008 má ASSA ABLOY certifikovaných viac než 250 produktov naprieč celou skupinou.

Environmentálne vyhlásenie o produkte sú založené na celosvetovo uznávaných štandardoch ISO14025 a EN15804.

EPD k jednotlivým produktomdvakrát viac relevantné ako EPD určený pre celé priemyselné odvetvie.

Hlavné výhody certifikovaných produktov

Produkty s EPD pomáhajú budovám získať ďalšie certifikáty ako napríklad BREEAM alebo LEED.

Umožňujú zákazníkom robiť informované rozhodnutia na základe toho, že zákazníci presne vedia, čo daný produkt obsahuje.

Pomáhajú znižovať dopad na životné prostredie.