EPDs & šetrné budovy

Už od roku 2008 sa ASSA ABLOY podieľa na šetrnom a udržateľnom rozvoji priemyslu tým, že sa zapojila do programu o environmentálnom vyhlásení o produkte.

Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) je nástrojom transparentná deklarácia vlastností výrobku zákazníkovi. Slúži na orientáciu vo skutočných dopadoch daného výrobku na životné prostredie. Informácie v ňom obsiahnuté musí navyše byť overené treťou stranou.

Samotná existencia EPD výrobku neznamená, že je daný produkt ekologický, ale umožňuje zákazníkovi podľa objektívnych dát ekologický výrobok preferovať.

Rychlá fakta o EPD

Od roku 2008 má ASSA ABLOY certifikováno více než 250 produktů napříč celou skupinou.

Environmentálne vyhlásenie o produkte sú založené na celosvetovo uznávaných štandardoch ISO14025 a EN15804.

EPD k jednotlivým produktomdvakrát viac relevantné ako EPD určený pre celé priemyselné odvetvie.

Hlavné výhody certifikovaných produktov

Produkty s EPD pomáhajú budovám získať ďalšie certifikáty ako napríklad BREEAM alebo LEED.

Umožňujú zákazníkom robiť informované rozhodnutia na základe toho, že zákazníci presne vedia, čo daný produkt obsahuje.

Pomáhajú znižovať dopad na životné prostredie.