Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj je kľúčovým hnacím mechanizmom v hodnotovom reťazci ASSA ABLOY; jedná sa o významný prvok v inováciách, výrobe, vývoji a rozvoji zamestnancov.

ASSA ABLOY vypracováva výročnú správu o udržateľnosti na základe smerníc GRI (Globálna iniciatíva podávanie správ) už od roku 2005. To skupine umožňuje sledovať KPI materiálov, neustále sa zlepšovať a znižovať na minimum dopad na životné prostredie.

Udržateľný rozvoj - report

ASSA ABLOY vykazuje v súlade s Global Reporting Initiative G4, základná úroveň.

Report 2019

Zobrazenie archívu