Služby

Ponúkame svojim klientom komplexnú realizáciu od vývoja, poradenstva, návrhu desingu, materiálov až po samotnú realizáciu a montáž. Sledujeme trendy, testujeme nové technológie a všetko konzultujeme so zákazníkom už od fázy projektov až po samotnú montáž.

VÝVOJ

Požiadavky na technické parametre dodávaných výrobkov sa s rozvojom stavebníctva stále zvyšujú.
Spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.. sa intenzívne venuje vývoju a testovanie nových výrobkov, ktoré sú požadované našimi zákazníkmi.

Všetky výrobky dodávané na stavby v Českej republike i zahraničí sú vždy vybavené potrebnými certifikátmi a atesty deklarujícími požadované vlastnosti a technické požiadavky.

 

PORADENSTVO

Odborníci na obchodnom a technickom oddelení ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. sú vždy pripravení s ochotou poskytnú odborné rady a pomoc architektonickým a projekčným kanceláriám a stavebným firmám pri navrhovaní optimálneho riešenia požiarnych výplní otvorov aj otvorov bez požiarnou odolnosťou, zárubní a fasád pre konkrétne projekty.

 

PROJEKTY

Spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. je vďaka svojmu odbornému zázemiu schopná ponúknuť asistenciu už vo fáze projekčných prác pripravovaných stavieb, a to formou konzultácií alebo aktívnej účasti pri tvorbe projektu.

 

DESIGN

Konštrukcie výplní otvorov a fasád musia spĺňať nielen požadované technické parametre, ale musí byť aj esteticky v súlade s celou stavbou. ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.. ponúka a dodáva individuálne riešené konštrukcie v rôznych materiálových variantoch (oceľ, drevo, hliník), so širokou škálou povrchových úprav a konštrukčných riešení.

 

VÝROBA

Požiarne výplne otvorov a výplne s bez požiarnou odolnosťou a fasády dodávané spoločnosťou ASSA ABLOY Door Slovakia a.s. sú vyrábané vo vlastných výrobných priestoroch v Ostrave, kde je tiež technické zázemie spoločnosti.

 

MONTÁŽ

Súčasťou kompletnej ponuky je aj profesionálna montáž dodávaných výrobkov na stavbách. Firma ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. disponuje sieťou vyškolených a skúsených montážnych skupín, s ktorými je schopná vykonávať montáže na stavbách po celým Slovensku ale aj v zahraničí.