Servis

ASSA ABLOY Opening Solutions zabezpečuje pre dodávané výrobky plný záručný a pozáručný servis, vrátane zo zákona vyplývajúcich pravidelných kontrol protipožiarnych konštrukcií.

PONÚKAME:

 • Rýchly a profesionálny servis a údržbu požiarnych aj nepožiarne uzáverov
 • Vykonanie ročnej bezpečnostnej kontroly akcieschopnosti požiarnych uzáverov podľa vyhlášky MV SR § 246/2001 Zb. a jej doloženie podľa zákona 133/85 Zb.
 • Dlhoročné skúsenosti lídra dverových uzáverov

VYKONÁVAME:

 • Kompletný servis a kontrolu akcieschopnosti podľa požiadaviek zákazníka
 • Generálne opravy, výrobu a montáž nových výrobkov alebo poškodených častí
 • Modernizácia opotrebovaných súčastí
 • Výrobu, dodávku a montáž požiarnych aj nepožiarne skiel a izolačných skiel

DISPONUJEME:

 • Vlastnými výrobnými kapacitami v komoditách oceľ, drevo, hliník a výroby požiarnych skiel
 • Vlastnými montážnymi skupinami a dopravou
 • Oddelením vlastného vývoja, techniky a požiarnej ochrany

 

VÝKONY V rámci preventívnej prehliadky

Štandardné prehliadka zahŕňa:

 • Kontrola celkového stavu a funkčnosti stavebného uzáveru
 • Nastavenie chodu dverných krídel, nastavenie ich zatváranie
 • Premazanie a dotiahnutie mechanických častí vrchného kovania
  • zámky
  • závesy
  • padacie lišty
  • samozatvárače a koordinátormi
  • zástrče a rázvory
 • kontrola tesnenia
 • Kontrola sklenených výplní
 • U posuvných dverí kontrola mechanického posuvu, upevnenie a stavu kefiek
 • Kontrola požiarnej pásky
 • Kontrola panikového kovania
 • Kontrola značenie (výrobné štítky)

V rámci tejto prehliadky dokladáme Servisný protokol so zoznamom kontrolovaných uzáverov a popisom prípadných porúch, u ktorých Vám spracujeme detailnú cenovú ponuku pre ich odstránenie.