Školy

Práve v školstve je kladený veľký dôraz na bezpečnostné predpisy. Naše protipožiarne dvere spĺňajú všetky normy, ktoré sú nutné pre stavbu škôl.


Prevažne vďaka fondom z Európskej únie teraz prebieha v školstve rekonštrukcia, kde je kladený dôraz predovšetkým na bezpečnosť žiakov a študentov.

Vysoké učení technické v Brne

Vysoké učení technické v Brne (VUT) je druhou najväčšou a druhou najstaršou technickou univerzitou v Českej republike.

Česká zoľnohospodárska univerzita v Prahe

V roku 2002 bola postavená nová časť ČZU, ktorá sa postupne rekonštruuje.

ČVUT Praha

Najstaršie technická univerzita v Českej republike, umiestnená v študentskej časti Prahy 6.

Univerzitný kampus Brno-Bohunice

Na ploche 42 000 m² sa rozkladá Univerzitný kampus Masarykovej univerzity v Brne.