Nemocnicie

Zdravotnicke zariadenia sa spoliehajú na riešenia umožňujúce flexibilný prístup a vysokú úroveň zabezpečenia.

Zabezpečenie priestoru pre lekárov, pacientov a návštevníkov je kľúčové. Vstupy určené iba povolaným osobám je potrebné zabezpečiť. Polikliniky, nemocnice, ordinácie a lekárne sú zariadenia, ktoré potrebujú špecifické zabezpečenie vstupu do jednotlivých priestorov.

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

Predmetom dodávky boli plné presklené oceľové dvere s požiarnou odolnosťou EI 30 - EI 90, dvere bez vlastností požiarnej odolnosti, dymotesné dvere a tiež drevené rtg dvere. Celková plocha dodávky bola 1298 m2.

Fakultná nemocnica Martin

V tomto objekte boli použité tri typy konštrukcií, a to oceľové dvere v dodávke 22m² najmä do technických miestností, drevené konštrukcie v rozsahu 47 m², ktoré boli použité prevažne do schodísk a hlinikové konštrukcie v celkovej dodávke 252m².

Nemocnica Jičín

Novo zrekonštruovaná budova nemocnice, ktorá dobre slúži obyvateľom mesta Jičín či okolia.

Fakultná nemocnica Ostrava

Nemocnica mesta Ostravy, s ktorou sme tiež spolupracovali, dostala nové dvere, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie štandarty.