O skupine ASSA ABLOY

/Other/HasilEU/O%20n%c3%a1s/Kariera/o_skupine.jpg

ASSA ABLOY vznikla v roku 1994 fúziou spoločnosti ASSA vo Švédsku a ABLOY vo Fínsku. Od tej doby sa ASSA ABLOY rozrástla z regionálnej spoločnosti v medzinárodnú skupinu s približne 47 000 zamestnancami a odbytom cez 7.2 milliard euro.

ASSA ABLOY pôsobí na vyspelých i novo vznikajúcich trhoch po celom svete, pričom vo väčšine Európy, Severnej Ameriky a Ázijsko-pacifickom regióne má vedúce postavenie na trhu. V rýchlo rastúcom segmente zabezpečenia je skupina jednotkou na trhu v oblastiach ako kontrola prístupu, identifikačné technológie, automatizácia vchodov a zabezpečenie hotelov.

Skupina ASSA ABLOY je rozdelená do troch regionálnych a dvoch globálnych divízií:

Global Technologies má vedúce postavenie medzi dodávateľmi elektronických bezpečnostných riešení na celom svete. K popredným značkám v obore, kde pôsobí Global Technologies, patrí napríklad HID.

Divízia Americas vyrába a predáva mechanické a elektromechanické zámky, vložky, bezpečnostné dvere a dverové rámy. K popredným značkám v obore, kde pôsobí Americas, patrí Corbin Russswin, curries, Medeco, Sargent a Yale.

Divízia EMEA vyrába a predáva mechanické, elektromechanické a elektronické zámky, vložky, bezpečnostné dvere a kovania. Ponuka je prispôsobená normám a bezpečnostným požiadavkám lokálnych trhov vďaka lokálnemu pôsobeniu značiek skupiny. K tým v EMEA patrí okrem iných niektoré z najrenomovanejších značiek v odbore ako napríklad FAB, ABLOY, Yale, IKON, Sherlock a Seawing.

Divízia Asia Pacific vyrába a predáva mechanické a elektromechanické zámky, digitálne dverové zámky, vysoko bezpečné dvere a kovania. K popredným značkám v obore, kde pôsobí APAC, patrí Guli, Pan Pan, King, Lockwood a Yale.

Divízia Entrance Systems je popredným svetovým výrobcom komponentov a služieb pre automatizované vchody.

Viac informácií o skupine ASSA ABLOY Group nájdete na www.assaabloy.com.