ASSA ABLOY Opening Solutins

História firmy sa dátuje od 1998, kedy bola na Slovensku založená obchodno-výrobná spoločnosť HASIL s.r.o. ako dcérska spoločnosť HASIL a.s. v ČR.

Spoločnosť HASIL s.r.o. ako jedna z prvých na Slovensku rozšírila produkciu plných požiarnych dverí o presklené požiarne dvere a steny. Svoje ambície potvrdila expanziou do ďalších materiálových komodít – dreva a hliníka.

ASSA Abloy Door

K pôvodným protipožiarnym vlastnostiam sa pripájali postupne ďalšie, ako napríklad nepriezvučnosť, dymotesnosť, odolnosť voči vlámaniu a iné. Vznikol tak ucelený systém ponúkajúci rôzne stupne požiarnej odolnosti a materiálové varianty požiarnych uzáverov.

K vyspelým technickým riešeniam požiarnej odolnosti sa pridal dizajn, ktorým sa požiarne výplne stavebných otvorov vyrovnali s nárokmi kladenými zo strany zákazníkov. Spoločnosť HASIL s.r.o. tak dokázala vyjsť v ústrety aj netradičným estetickým požiadavkám.

ASSA Abloy Door

V súčastnosti patrí spoločnosť HASIL s.r.o. na Slovensku medzi lídrov v oblasti komplexného protipožiarneho zabezpečenia budov.

V roku 2004 sa vstupom do Európskej únie uľahčil medzinárodný obchod a spoločnosť HASIL s.r.o. dostala možnosť preniknúť ešte viac na európske trhy. Prelomovým sa stal rok 2005, kedy sa spoločnosť HASIL s.r.o. stala súčasťou nadnárodnej skupiny MERCOR S.A.

Akcie skupiny MCR s MERCOR S.A. sú kótované na Varšavskej burze.

Koncom roku 2013 sa spoločnosť HASIL s.r.o. stala súčasťou skupiny ASSA ABLOY, svetového lídra vo výrobe a dodávke komplexných riešení uzamykacích systémov a systémov otvárania dverí. Do spoločnosti HASIL s.r.o. týmto prichádzajú nové skúsenosti a poznatky zo zahraničných trhov a to hlavne v oblasti vývoja moderných technológií, inovácií, výroby a aj významné rozšírenie produktového portfólia.

ASSA Abloy Door

V súčasnosti je skupina MERCOR S.A. najväčším výrobcom požiarnych konštrukcií a produktov v oblasti komplexného protipožiarneho zabezpečenia budov v Európe s ročným obratom viac než 66 mil.€ a s medziročným nárastom 20%.

Akcie skupiny MCR s suMERCOR S.A. sú kótované na Varšavskej burze.

Koncom roku 2013 sa spoločnosť HASIL s.r.o. stala súčasťou skupiny ASSA ABLOY, svetového lídra vo výrobe a dodávke komplexných riešení uzamykacích systémov a systémov otvárania dverí. Do spoločnosti HASIL s.r.o. týmto prichádzajú nové skúsenosti a poznatky zo zahraničných trhov a to hlavne v oblasti vývoja moderných technológií, inovácií, výroby a aj významné rozšírenie produktového portfólia.