Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť ASSA ABLOY a všetky jej divízie sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia legislatívy o ochrane osobných údajov. Európske Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) požaduje dodržiavanie princípov spravodlivosti, zodpovednosti a transparentnosti pri nakladaní s osobnými údajmi.

Spoločnosť ASSA ABLOY a všetky jej divízie sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia legislatívy o ochrane osobných údajov. Európske Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) požaduje dodržiavanie princípov spravodlivosti, zodpovednosti a transparentnosti pri nakladaní s osobnými údajmi.

Spoločnosť ASSA ABLOY uplatňuje pri ochrane osobných údajov a súkromia cielený, štrukturálny a systematický prístup. Náš globálne platný Program zaistenia zhody s požiadavkami na ochranu osobných údajov v ASSA ABLOY bol vytvorený s cieľom zaistenia ochrany osobných údajov našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov z celého sveta. Pri globálnom presadzovaní zásad vyplývajúcich z legislatívy o ochrane osobných údajov využíva spoločnosť ASSA ABLOY zdroje celej skupiny.

Osobné údaje uchovávame v bezpečí a zariadenia, ktoré na to využívame, zodpovedajú uznávaným štandardom zabezpečenia. V prípade ohrozenia práv jednotlivcov vykonávame hodnotenie vplyvov podľa našej bežnej metodiky.

Uvedomujeme si skutočnosť, že sa legislatíva o ochrane osobných údajov stále mení. Spoločnosť ASSA ABLOY investovala do zvýšenia povedomia a školení na svoj Program zaistenia zhody s požiadavkami na ochranu osobných údajov významné zdroje. Neprestávame sledovať vývoj v oblasti ochrany osobných údajov, aby sme zaistili, že naše zásady, procesy a postupy budú relevantné a adekvátne.

Chceme zaistiť dobrú správu osobných údajov a dlhodobo sa snažíme zvýšiť dôveru v jej zabezpečenie.

Viac informácií o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov nájdete v oficiálnych vyjadreniach Európskej únie o GDPR.