Vize a strategie

/Other/HasilEU/Udr%c5%beitelnost/vize/vize_top.jpg

Vize společnosti ASSA ABLOY je být světovou jedničkou a nejúspěšnějším poskytovatelem celkových řešení otevírání dveří. Program Udržitelného rozvoje hraje důležitou roli při dosahování této vize.

Program Udržitelný rozvoj  vymezuje priority týkající se společnosti a životního prostředí. Našim cílem je snižování dopadu na životní prostředí a využívání nových příležitostí ke zlepšování životního prostředí.

Příklady priorit při snižování našeho dopadu na životní prostředí jsou:

  • Optimalizace spotřeby zdrojů a energie
  • Minimalizace emisí uhlíku
  • Snižování spotřeby vody a produkce odpadu
  • Vylučování nebezpečných chemikálií
  • Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti
  • Zlepšování udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci

Příklady využívání nových příležitostí ke zlepšování životního prostředí jsou:

  • Zlepšování udržitelnosti rozvoje u našich výrobků
  • Vytváření výrobků, které splňují potřeby našich zákazníků
  • Používání udržitelnost rozvoje jako součást inovačního procesu

Významného pokroku bylo dosaženo v roce 2015 v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, kdy byl rozšířen rozsah dodavatelů v našem "Auditním programu udržitelných dodavatelů". Úspěšné jsou postupy pro udržení kvality a řízení dopadu na životní prostředí, zaváděné od roku 2010, přičemž v současné době je do tohoto procesu  zařazeno již celkem 327 jednotek.

Pro více informací o naší vizi a strategii navštivte stránky www.assaabloy.com.