Šetrné inovace

Inovace jsou základem budoucího růstu. Jako světová jednička v řešení otevírání dveří se ASSA ABLOY snaží přinášet inovativní řešení kontroly vstupu.

Inovace jsou součástí podstaty a historie společnosti ASSA ABLOY. Od roku 2005 ASSA ABLOY zvýšila své investice do výzkumu a vývoje o 130 procent a počet produktových specialistů na 1400. Odbyt výrobků uvedených na trh v posledních třech letech činí téměř 30 procent z celkového odbytu,prodej elektromechanických výrobků, včetně automatizace vchodů, se od roku 2000 zvýšil z 20 na 49 procent odbytu skupiny.

2006 | SEK 28 billion

2016 | SEK 71 billion

 

Mechanické výrobky

 51 %
 28 %
 

Automatizace vchodů

   26 %
 

Elektromechanické výrobky

 31 %
 18 %
 

Bezpečnostní dveře

 18 %
 28 %

Díky tomu se již podruhé ASSA ABLOY dostala na seznam 100 nejinovativnějších společností světa časopisu Forbes, kdy se v roce 2013 umístila na 78. a v roce 2014 na 93. místě.

Na základě dvacetiletých zkušeností stojí ASSA ABLOY v čele vývoje bezpečnostního průmyslu, kdy zavádí udržitelná, bezpečná a komfortní řešení. 

Udržitelné výrobky a procesy jsou šetrnější a účinnější při využívání zdrojů. ASSA ABLOY je schopna snižovat náklady a tvořit hodnotu jak pro samotnou skupinu, tak i pro své zákazníky, protože učinila z udržitelnosti nedílnou součást vývoje nových produktů. 

Ze všech sil se snažíme zajišťovat, aby nově navrhované výrobky byly energeticky co nejefektivnější. Naším cílem je vyvíjet nové koncepce výrobků, které řeší problémy zákazníků a zároveň jim přinášejí přidanou hodnotu tím, že jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Iniciativy jako Future Lab,neboli Inovační laboratoř společnosti ASSA ABLOY, umožňují všem zúčastněným vzájemnou součinnost a diskusi o bezpečnostních trendech s odborníky a přímé ovlivňování vývoje výrobků.