Služby

Nabízíme svým klientům komplexní realizaci od vývoje, poradenství, návrhu desingu, materiálů až po samotnou realizaci a montáž. Sledujeme trendy, testujeme nové technologie a vše konzultujeme se zákazníkem už od fáze projektů až po samotnou montáž.

VÝVOJ

Požadavky na technické parametry dodávaných výrobků se s rozvojem stavebnictví stále zvyšují. 
Společnost ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. se intenzivně věnuje vývoji a testování nových výrobků, které jsou požadovány našimi zákazníky.

Všechny výrobky dodávané na stavby v České republice i zahraničí jsou vždy vybaveny potřebnými certifikáty a atesty deklarujícími požadované vlastnosti a technické požadavky.

 

PORADENSTVÍ

Odborníci na obchodním a technickém odděleníASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. jsou vždy připraveni s ochotou poskytnou odborné rady a pomoc architektonickým a projekčním kancelářím a stavebním firmám při navrhování optimálního řešení požárních výplní otvorů i otvorů bez požární odolností, zárubní a fasád pro konkrétní projekty.

 

PROJEKTY

Společnost ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. je díky svému odbornému zázemí schopna nabídnout asistenci již ve fázi projekčních prací připravovaných staveb, a to formou konzultací nebo aktivní účasti při tvorbě projektu.

 

DESIGN

Konstrukce výplní otvorů a fasád musí splňovat nejen požadované technické parametry, ale musí být i esteticky v souladu s celou stavbou. ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. nabízí a dodává individuálně řešené konstrukce v různých materiálových variantách (ocel, dřevo, hliník), s širokou škálou povrchových úprav a konstrukčních řešení.

 

VÝROBA

Požární výplně otvorů a výplně s bez požární odolností a fasády dodávané společností ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. jsou vyráběné ve vlastních výrobních prostorách v Ostravě, kde je také  technické zázemí společnosti.

 

MONTÁŽ

Součástí kompletní nabídky je i profesionální montáž dodávaných výrobků na stavbách. Firma ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. disponuje sítí vyškolených a zkušených montážních skupin, se kterými je schopna provádět montáže na stavbách po celé České republice i v zahraničí.