Nemocnice

Zdravotnická zařízení se spoléhají na řešení umožňující flexibilní přístupy a vysoké zabezpečení.

Zajištění prostor pro lékaře, pacienty i návštěvníky je klíčové. Vstupy určené pouze povolaným osobám je nutné zabezpečit. Polikliniky, nemocnice, ordinace i lékárny jsou zařízení, která potřebují zajistit specifické zabezpečení vstupu do jednotlivých prostor.

Nemocnice Třebíč

Nová prosklená moderní nemocnice v centru města Třebíč dobře slouží pacientům a pracovníkům provozu.

Nemocnice Karlovy Vary

Krajská nemocnice nacházející se v centru města Karlovy Vary. Za zmínku stojí moderně prosklené dveře mezi různými odděleními, které Assa Abloy Door realizovala.

Nemocnice Jičín

Nově zrekonstruovaná budova nemocnice, která dobře slouží obyvatelům města Jičín či okolí.

Fakultní nemocnice Ostrava

Nemocnice města Ostravy, se kterou jsme také spolupracovali, dostala nové dveře, které splňují ty nejpřísnější standarty.