ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.

Historie firmy se datuje od listopadu roku 1992, kdy byla v Ostravě založena společnost s ručením omezeným HASIL....

Po prvních úspěšných krůčcích s výrobou vlastních požárních dveří následoval bouřlivý rozvoj firmy. Nejprve to byly dřevěné plné a prosklené požární dveře a stěny, následovala expanze do dalších materiálových komodit – oceli a hliníku.

ASSA Abloy Door

Tak jak rostly požadavky trhu na rozmanitost výrobků, vznikal postupně ucelený systém nabízející všechny materiálové a odolnostní varianty požárních uzávěrů stavebních otvorů. K původně pouze požárním vlastnostem výrobků se přidávaly postupně další jako např. kouřotěsnost, zvuková neprůzvučnost, prostup tepla, odolnost proti vloupání …

Postupně byla naplňována idea nabídnout výrobky s požární odolností, které by se svým provedením, vzhledem ani kvalitou nelišily od nepožárního provedení. Nově vyvinuté výrobky přitom v sobě snoubily legislativní předpisy s často protichůdnými požadavky odběratelů.

Aby bylo možné zvládnout rostoucí poptávku, musely být pořízeny a zrekonstruovány výrobní provozy v Bělotíně (dnes už není) Němeticích a v Ostravě. Pro zlepšení kontaktů s odběrateli byla založena síť vlastních obchodních poboček v Praze, Brně, Ostravě a v Liberci. Na Slovensku byla založena dceřiná společnost se sídlem v Bratislavě. Z původních pěti zaměstnanců v začátcích, zaměstnává v současnosti společnost HASIL více než 200 pracovníků ve třech výrobních provozech, vlastními kapacitami zajišťuje rovněž dopravu a montáž výrobků.

ASSA Abloy Door

V rámci komplexního přístupu k zákazníkům je poskytováno poradenství v oboru požární bezpečnosti staveb, záruční i pozáruční servis výrobků a kontrola provozuschopnosti dle vyhl. č.246/2001 Sb. o požární prevenci. V červenci 1999 získala společnost certifikát systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001, udělený německou zkušebnou RW TÜV. O kvalitě a technické vyspělosti produkce svědčí také ocenění získaná na mezinárodních stavebních veletrzích a výstavách FOR ARCH, Stavební veletrhy Brno, FOR HABITAT a PYROS.

V roce 2005 vstoupil do společnosti HASIL  strategický partner – nadnárodní společnost MERCOR SA a později, v roce 2007 se stal 100 % vlastníkem firmy HASIL a.s.

ASSA Abloy Door

Dalším významným mezníkem společnosti byl konec roku 2013, kdy se společnost HASIL  stala součásti skupiny ASSA ABLOY,  světového lídra ve výrobě a dodávce komplexních řešení zamykacích systémů a systémů otevíraní dveří.

ASSA ABLOY je mezinárodní skupina, která působí ve více než 70 zemích, zaměstnává 43 000 lidí, skupinové tržby dosahují 5,5 miliard EUR.

Do společnosti  HASIL a.s. tímto přichází nové zkušenosti a poznatky ze zahraničních trhů a to hlavně v oblasti vývoje, inovací, výroby a prodeje.  Věříme, že tyto zkušenosti ještě více podpoří zvyšování  obchodního podílu na dosavadních trzích a také otevírají  HASILu možnosti prodeje  na zahraničních trzích.