Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto je oznámení o ochraně osobních údajů ve společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., která zavázala chránit vaše soukromí. V tomto oznámení popisujeme:

Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá jako „správce údajů“ společnost ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.. se sídlem Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, IČ: 04599021

Další informace o způsobech, kterými používáme soubory cookies, najdete v našich Zásadách používání souborů cookies.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme a uchováváme:

 • vaše jméno, název společnosti, zemi, e-mail a/nebo telefonní číslo, které zadáte při registraci k zasílání přímých elektronických marketingových sdělení, při odeslání požadavku na odbornou konzultaci nebo když nás žádáte o další informace.
 • Vedle údajů, které nám poskytnete, získáváme také vaší IP adresu, abychom vám mohli zobrazit geograficky relevantní obsah a personalizovat vaši uživatelskou zkušenost. 

 

Jak a proč budeme používat vaše osobní údaje?

Proč zpracováváme osobní údaje?

Jaký je právní základ tohoto zpracování?

Abychom vám mohli poskytnout informace, o které požádáte prostřednictvím našich webových stránek.

Toto použití vašich osobních údajů je nutnou podmínkou vyřízení vašeho požadavku. 

Abychom mohli provádět statistické analýzy využití našich webových stránek, abychom pochopili chování jejich uživatelů a mohli tyto stránky vylepšovat.

Sledování těchto informací a pochopení chování uživatelů našich webových stránek za účelem správy a vylepšení těchto stránek je naším oprávněným zájmem. Během těchto analýz a následných vylepšení nebudeme zpracovávat žádné citlivé osobní údaje a veškeré údaje budeme zpracovávat v omezené míře. Proto jsme došli k závěru, že tyto analýzy a vylepšení představují náš oprávněný zájem, který převažuje nad vašimi zájmy ve smyslu ochrany soukromí. 

Abychom lépe pochopili vaše zájmy a preference a mohli vám nabídnout uživatelský zážitek a obsah přizpůsobený těmto zájmům a preferencím, například prostřednictvím analýz chování, automatizace marketingu a průzkumů činnosti zákazníků.

Sledování preferencí, které odvodíme z vašeho chování při procházení našich webových stránek, a odpovědí, které dobrovolně poskytnete v rámci průzkumů činnosti zákazníků, je naším oprávněným zájmem ve smyslu personalizace vašich uživatelských zážitků a obsahu, který vám zobrazujeme v souladu s vašimi předvolbami pro zasílání reklamy (viz níže).

Abychom vám mohli zasílat sdělení a obsah o relevantních řešeních a službách v souladu s vašimi předvolbami pro zasílání reklamy.

Relevantní obsah vám budeme zasílat pouze v případě, že k tomu získáme váš souhlas.  

Abychom vám mohli nabídnout vhodné nástroje k asistovanému výběru správných produktů nebo služeb.

Toto použití vašich osobních údajů je nutnou podmínkou vyřízení vašeho požadavku. 

Abychom splnili zákonné požadavky, které pro nás platí, např. předpisy v oblasti daní nebo finančního výkaznictví.

Toto použití vašich osobních údajů je nutnou podmínkou splnění našich zákonných povinností. 

 

Komu a kam předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme předat níže uvedeným příjemcům a za níže uvedenými účely:

 • Pokud nás požádáte o odbornou konzultaci nebo o poskytnutí informací, můžeme vaše osobní údaje předat organizacím ze skupiny ASSA ABLOY, mimo jiné též našim značkám ABLOY, Mul-T-Lock nebo Yale, které zajišťují propagaci, prodej a podporu našich řešení ve vaší zemi.
 • Třetím stranám, které nám poskytují služby související s těmito webovými stránkami nebo jejich funkcemi, ovšem pouze v rozsahu nezbytném k zajištění následujících služeb:
  ---> poskytovatelé v oblasti IT (informačních technologií), kteří zajišťují hosting, vývoj nebo podporu provozu těchto webových stránek
  ---> poskytovatelům digitální analytiky, kteří pro nás zajišťují nástroje, s jejichž pomocí můžeme vylepšit váš uživatelský zážitek při použití našich webových stránek
 • V souladu se zákonem a/nebo 
 • nabyvatelům nebo potenciálním budoucím nabyvatelům našich společností. 

Někteří příjemci jsou usazeni v zemích mimo EU/EHP (Evropský hospodářský prostor). V některých z těchto zemí je míra ochrany osobních údajů nižší než v EU/EHP. Proto při předávání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP uplatňujeme standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí za účelem zajištění dostatečné míry ochrany vašich osobních údajů. Znění těchto standardních smluvních ustanovení najdete na ec.europa.eu

Přijali jsme opatření na ochranu veškerých osobních údajů předávaných třetím stranám nebo do výše uvedených zemí. Tato opatření odpovídají požadavkům platné legislativy o ochraně osobních údajů a výše uvedeným skutečnostem.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou ke splnění účelů, za kterými jsme tyto údaje shromáždili, a dále též v souladu s naším interním harmonogramem uchovávání záznamů. To znamená, že vaše osobní údaje vymažeme, jakmile je už nebudeme potřebovat ke zpracování vašeho požadavku nebo správě našeho vztahu. Anonymizované statistické údaje můžeme uchovávat déle.

Vaše práva

Ve smyslu osobních údajů, které o vás uchováváme, máte následující práva:

 • právo požadovat kopii svých osobních údajů pořízenou z našich záznamů,
 • právo požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů (což může znamenat, že nebudeme schopni zpracovat vaše požadavky nebo objednávky nebo budeme nuceni zrušit váš účet),
 • právo požádat nás o zastavení zpracování vašich osobních údajů (například použití údajů k vylepšení našich webových stránek) nebo právo omezit náš způsob zpracování vašich údajů (například pokud si myslíte, že jsou údaje nesprávné),
 • právo požádat o poskytnutí osobních údajů, které používáme, když vám chceme poslat informace, o které jste nás požádali, zpracovat vaši objednávku nebo spravovat váš účet, případně náš vztah, ve strojově čitelném formátu, za účelem předání těchto údajů jinému správci údajů
 • a právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro potřeby marketingu, který jste nám udělili.

Požadavek na výmaz vašich osobních údajů nemusíme přijmout, pokud tyto vaše údaje potřebujeme pro splnění svých zákonných povinností v souvislosti s právním nárokem.

Požadavky na uplatnění práv zasílejte našemu manažerovi pro požadavky přes kontaktní formulář.

V případě stížností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOZ) na www.uoou.cz nebo na dozorový úřad v místě svého bydliště nebo pracoviště. Příslušný seznam najdete na ec.europa.eu.

Jak můžeme změnit znění tohoto oznámení?

Znění tohoto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme v nepravidelných intervalech měnit v závislosti na úpravách zákonných, regulačních nebo provozních požadavků. O veškerých takových změnách (včetně data jejich účinnosti) vás budeme informovat. Vaše další používání těchto webových stran po datu účinnosti takových aktualizací bude považováno za schválení těchto změn. Pokud s aktualizacemi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, měli byste tyto webové stránky přestat používat.