Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

ASSA ABLOY a všechny její divize se zavazují dodržovat ustanovení legislativy o ochraně osobních údajů. Evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) požaduje dodržování principů spravedlnosti, odpovědnosti a transparentnosti při nakládání s osobními údaji.

Společnost ASSA ABLOY uplatňuje při ochraně osobních údajů a soukromí cílený, strukturální a systematický přístup. Náš globálně platný Program zajištění shody s požadavky na ochranu osobních údajů v ASSA ABLOY byl vytvořen za účelem zajištění ochrany osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů z celého světa. Při globálním prosazování zásad vyplývajících z legislativy o ochraně osobních údajů využívá ASSA ABLOY zdroje celé skupiny.

Osobní údaje uchováváme v bezpečí a zařízení, která k tomu využíváme odpovídají uznávaným standardům zabezpečení. V případě ohrožení práv jednotlivců provádíme hodnocení dopadů podle naší běžné metodiky.

Jsme si vědomi skutečnosti, že se legislativa o ochraně osobních údajů stále mění. Společnost ASSA ABLOY investovala do zvýšení povědomí a školení na svůj Program zajištění shody s požadavky na ochranu osobních údajů významné zdroje. Nepřestáváme sledovat vývoj v oblasti ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že naše zásady, procesy a postupy budou relevantní a adekvátní.

Chceme zajistit dobrou správu osobních údajů a dlouhodobě se snažíme zvýšit důvěru v jejich zabezpečení.

Více informací o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů najdete v oficiálních vyjádřeních Evropské unie o GDPR.